ESMA: Odroczenie terminu audytów dla administratorów i podmiotów przekazujących dane w odniesieniu do wskaźników referencyjnych stóp procentowych

/-/media/images/website/background-images/industry-sectors/financial-institutions/brand-14349-web-bg-istock-842444522.ashx
/-/media/images/website/background-images/industry-sectors/financial-institutions/brand-14349-web-bg-istock-842444522.ashx
 
Informacja

Opis dostępny w innej wersji językowej.