Precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oddala powództwo w sprawie tzw. zielonych certyfikatów

/-/media/images/website/background-images/industry-sectors/energy/windturbine_sun.ashx
/-/media/images/website/background-images/industry-sectors/energy/windturbine_sun.ashx
 
Informacja

Opis dostępny w innej wersji językowej.